Jobalert


*Indien je op verzenden klikt, ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze database. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden.

*Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij zullen je gegevens direct verwijderen uit onze database zodra je daarom vraagt. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGworden je gegevens een jaar na afronding van de sollicitatieprocedure in ieder geval verwijderd uit onze database.